Metal Show 2015 - page 20

18
Asociatia de Sudura din Romania (ASR) este o organizatie
profesional-stiintifica, neguvernamentala si independenta, cu
statut de persoana juridica fara scop lucrativ, una din cele mai
mari asociatii profesionale din tara. ASR are membri persoane
fizice si juridice repartizati in 16 filiale din tara.
ASR are ca scop, in conformitate cu statutul ei:
- favorizarea dezvoltarii sudarii prin facilitarea achizitionarii,
sistematizarii si vehicularii cunostintelor stiintifice si tehnice
din domeniul sudarii, prin organizarea de manifestari stiintifice
- facilitarea integrarii in acest domeniu in comunitatea stiintifica
internationala;
- promovarea standardizarii la nivel mondial;
- promovarea aplicarii in practica industriala a procedeelor
moderne de sudare (tehnologii, echipamente, materiale);
- promovarea igienei, protectiei muncii si a protectiei mediului
inconjurator in domeniul sudarii;
- definirea, crearea si administrarea unui sistem de calificare/
certificare a competentei personalului din domeniul sudarii,
pe baza standardelor internationale si europene adoptate in
Romania si a ghidurilor Institutului International de Sudura
(IIW) si respectiv ale Federatiei Europene de Sudura pentru
Imbinare si Taiere (EWF).
Romanian Welding Society (ASR) is a professional, non-
governmental and independent non-profit legal organization,
one of the most important professional society from our country.
ASR has members (as individuals or corporate members)
grouped in 16 branches ijn the country.
The aim of the Romanian Welding Society, according to its
statute, is to promote welding through:
-acquisition, systematization and circulation of the scientific
and technical knowledge in the field of welding by organizing
scientific events- -contacts between individuals and groups of
specialists interested in promoting the welding in the national
economy
- integration, in this field, in the scientific international
community
- Promotion of the standardization at the international level
- promotion of the application in the industrial practice of the
modern welding processes (technologies, equipment, materials)
- promotion of health, safety and environmental management
in welding
- defining, creation and management of a certification system
of the personnel competence in the field of welding, on the
basis of the European and international standards adopted in
Romania and of the IIW-IAB and EWF guidelines.
Romana
English
Adresa: Timisoara, Bd. Mihai Viteazu nr. 30
Tel: 0256-200041
Fax: 0256-220366
E-mail:
Web:
Contact
ASOCIATIA DE SUDURA DIN ROMANIA
Stand 35B
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...88
Powered by FlippingBook