Metal Show 2015 - page 80

FEDERAºIA PATRONALÅ DIN INDUSTRIA
CONSTRUCºIILOR DE MAªINI, FEPA CM,
fondatå în
anul 1991, reprezintå unul din cele mai importante
sectoare industriale din România - construc¡ia de
ma¿ini. Locul doi pe care se plaseazå sectorul
construc¡iilor de ma¿ini în exportul României a
determinat FEPA CM så ac¡ioneze în continuare pentru
promovarea activå a poten¡ialului tehnologic al
principalilor producåtori români din acest domeniu.
FEDERAºIA PATRONALÅ DIN INDUSTRIA
CONSTRUCºIILOR DE MAªINI, FEPA CM,
se dore¿te
a fi un partener viabil, atât al mediului de afaceri din
sectorul de activitate pe care îl reprezintå, dar ¿i un
mediator onest în rela¡ia cu structurile guvernamentale.
Pentru a-¿i putea îmbunåtå¡i capacitatea de
reprezentare FEDERAºIA PATRONALÅ DIN INDUSTRIA
CONSTRUCºIILOR DE MAªINI, FEPA CM, este un
partener activ al Confedera¡iei patronale din Industrie,
Agriculturå, Construc¡ii ¿i Servicii din România.
Calea Grivi¡ei nr. 357,010717, sector 1
Bucure¿ti, România
Tel: +40-21-224.1744
Fax: +40-21-224.0978
E-mail:
FEDERAºIA PATRONALÅ
DIN INDUSTRIA
CONSTRUCºIILOR DE
MAªINI
FEPA-CM
”Ne dorim o rela¡ie activå ¿i corectå cu to¡i
partenerii de discu¡ie, care så permitå o evaluare
corectå a situa¡iei actuale din industria con-
struc¡iilor de ma¿ini, dar care så ofere fiecåruia
oportunitatea så-¿i expunå punctul de vedere ¿i
så propunå solu¡ii corecte ¿i concrete de
revenire a acestui domeniu de activitate, vital
pentru orice ¡arå dezvoltatå.”
metal show
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88
Powered by FlippingBook